ANA SAYFAYURTTA SULH
               CIHANDA SULH

GencoErkal

Bir sonraki etkinliklerimiz.

Tüm üye ve ATATÜRK Dostlari Davetlidir.....

Değerli Arkadaşlar,

2015 yılında Sözde Ermeni Soykırımı´nin 100 yılı nedeniyle yoğun tartışmaların yaşanacagı öngrüsüyle ayrıntılı bilgi sahibi olabilecegimiz bu konferansı düzenliyoruz.

 Bu konferansa, konuyu çok iyi bilen ve arşivleri de inceleyerek öz kaynaklarıyla bizleri bilgilendirecek olan, konuşmacıları davet ettik.

Çok yararlı olacağına inandığımız bu toplantıya arkadaşlarınızla birlikte katılımınızı bekliyoruz. İletişim için: info@hadd.de

Soykirimi


10 Kasim Anma etkinligi
16 Kasim Pazar günü Saat 13:00 de TGH Altonada
10 kasim


Cumhurriyet Etkinlikleri...
Plakat


Basına ve Kamuoyuna Duyurulur! , 13.10.2014

Emperyalizmin Büyük Ortadoğu projeleri bölgemizi kan gölüne çevirmekte!

Son yıllarda girdiği her savaşta mağlup ayrılan ABD ve batılı koalisyon, Afganistan, Irak savaşından sonra bölgeyi uzun vadeli bir plan içerisinde dizayn etmek istemektedir.

Planın ana hedefi kendisi ile ortak hareket etmeyen , pazarlarını sınırsız bir şekilde kendilerine açmayan İran, Irak , Suriye gibi ulus devletleri tasviye etmek, parçalamaktır.En önemlisi de dünya petrol ihtiyacının yüzde 40 nispetinde bu bölgede çıktığını söylersek olaylar biraz daha anlaşılır hale gelmektedir.İsrail devletinin varlığı ve tanınması, tehdit altında olması da önemli faktörlerden biri olarak sıralanabilir. Sürekli dünyayı tek kutuplu dizayn edeceğini düşünen ABD ve batı, bölgede Sovyetlerin dağılmasından sonra bu bölgeye azgınca sürekli hükmetmektedir.Günümüzde yükselen ekonomik ve siyasi  güç olarak kendini gösteren Rusya ve Çin  tek kutuplu bu oluşuma artık dur demektedir. Bölgesel ciddi manada güç olan  İran ise bu direnç gösteren ittifak içerisinde gösterilebilir.

Askeri olarak bölgeye demokrasi getiriyorum yalanları ile müdahale eden ABD ve batılı koalisyon bu stratejisini şimdilik değiştirmiş gibi gözükmekte. Artık uluslararası terör grupları, lejyoner diyebileceğimiz katiller sürüsü, ( El nusra, Isid, El kaide )islam devleti kurma adı altında mevcut bölge devletleri Irak, Suriye gibi ulus devletleri destabilize etmekte ve  daha sonra ise,egemen devletler  BM kararı ile kendilerine müdahale etmek legitimasyonu yaratmak istemekteler.

Egemen güçlerin böl , parçala, yönet şeklinde bu planları ise etnik, din ve mezhep politikaları üzerinden yürütülmektedir.

Mevcut ulus devletler yok sayılıp ayrılıkçı güçlere verilen destek ve bu güçlerin muhatap alınmaları bu plan , projelerin birer parçasıdır.

Kobani deki dram göz göre göre oluşmuştur. Suriye`nin elini kolunu bağlayan güçler bu insanlık dramının da sorumlularıdır!

Yeni Osmanlıcı AKP iktidarının hayalleride bu süreci besleyen unsurlardandır.Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk`ün “Yurt`ta sulh, Cihan`da sulh“ politikası, AKP iktidarı sayesinde ülkede ayrımcılık, komşularla savaş noktasına gelmiştir.Türkiye adım adım orta doğu bataklığına doğru sürüklenmek istenmektedir.

M. Kemal Atatürk`ün “Savaşlar zaruri ( ülke savunması) olmadıkça bir cinayettir“ sözü  burada tam da yerinde bir söylemdir.

Ülkemizde , “sözde açılım ve barış“ söylemleri ile beklentileri tavan yapan AKP artık ülkeyi yönetemez hale gelmiştir. Mevcut iktidarın aklı ve bilinçaltı demokrasi, insan hakları ve hukuk değildir. Bu iktidar her anlamda duvara toslamış, ülkemizin geleceği açısından bizleri  uçurumun kenarına getirmiştir.

Suriye sınırları içindeki gelişmelerin birinci derecde muhatabı Suriye devletidir!

Bu bağlamda, Suriye‘ye her ne gerekçe gösterilmek istenirse istensin, yapılacak askeri bir müdahaleye “hayır“ diyoruz.

Aynı zamanda Suriye‘deki gelişmeleri gerekçe göstererek, Türkiye sınırları içerisinde  devletin beslediği İSIDçi ve kürtçü gruplarının provokatif eylemlerini, bayrak ve büst yakma gibi bir ulusun milli değerlerine karşı yapılan her türlü eylemleri şiddetle kınıyoruz.

Bizlerin, çağdaş, laik, demokratik , sosyal bir hukuk devleti ve kardeşçe birlikte yaşayan Türkiye yaratma konusunda mücadelesi ve bu yönde hareket eden güçlerle dayanışması devam edecektir.

Hamburg ve çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği30 Augustos

xx

 


 

    10 Ağustos Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolasıyla Yurttaşlarımızı seçimlere katılmaya cagırıyoruz.

Seçimlere katılma koşulları:

Daha önce seçim kütüğü yurt dışında olan ve açık ikametgah beyan eden T.C Vatandaşları.

21.07. ile 25.07.2014 Tarihleri arasında Hannover‘de oy kullanmak için kayıt yaptırmış olmak.

Bizler HADD, geleceğimiz için bir oy  Platformu ve diğer STK temsilcileri, duyarlı vatandaşlar olarak;

31.07.2014 ve 03 08.2014 arası- Hannover´e sabah saat 8.00 de
Kirchenallee Hauptbahnof  önünden Otobüs kaldırıyoruz.

 Bu nisbetle, randevuların sabah –öğle arası alınması, bizlerle gidecek arkadaşlar için önemlidir!

 Otobüslerle seçimlere katılım bedeli sadece 5,- Euro veya bağış karşılığıdır!

Saygı değer vatandaşlarımız, sizleri „geleceğimiz için bir oy” vermeye cağırıyoruz! Çağdaş, Demokratik, laik, sosyal, Hukuk dev
leti icin…


 

19 Mayis

25 Mayıs tarihinde planladıgımız 19 Mayıs etkinliğini Somada yasanan 300 yakın vadandasımızın katlımı (Vefatı) nedeniyle iptal ettik

   


Bir sonraki etkinliklerimiz.

Tüm üye ve ATATÜRK Dostlari Davetlidir.....

aa


24 NİSAN VESİLESİYLE DİYALOG VE ORTAK AKIL ÇAĞRISI

1915 tarihi, Anadolu coğrafyasında yaşanmış ortak acıları anımsatan ortak bir bellektir.

Çanakkale’de birlikte savaşmış, yüzlerce yıl boyunca aynı toprakların refahı ve mutluluğu için el ele vermiş, Türk ve Ermeni halklarının ortak acısı olan 1915 ve devamındaki olayların, uluslararası güçlerin elinde politik bir araç olarak kullanılması, Türk ve Ermeni halklarının, birbirlerinin acılarını sahiplenme reflekslerine zarar vermektedir.

O dönem hayatını kaybetmiş olan, Türk ve Ermeni, tüm insanlarımızın aziz hatıralarını anıyoruz. Tarihi gerçekler, dezenformasyon, bilgi kirliliği ve peşin hükümlerle tartışılamaz. Bu, ortak tarihimize ve hayatını kaybeden insanlarımıza yapılan kötülük ve haksızlıktır.

1915 yılında ve devamında yaşanan Türk ve Ermeni kayıpları, emperyalist güçlerin bu konuyu politik bir koz olarak kullanma istekleri nedeniyle istismar edilmektedir. Nitekim sadece Türkler değil, başta Türkiye Ermenileri olmak üzere, milliyetçiliği ve şovenizmi reddeden Ermeniler de, konunun istismarına karşı net bir tavır almaktadırlar.

Dünyada günümüze kadar gerçekleşen tüm savaşlarda, hayatını kaybedenler nedense bu ölçüde anılmamaktadır. Bu, hepimizi düşündürmesi gerektiren bir gerçektir. Irak’ta yakın bir zamanda 1 milyona yakın insanın savaş ve işgalinde hayatını kaybetmiş olması, dünya kamuoyu nezdinde bilinen bir gerçektir.

Geçmişte yaşanan acıları anmanın yolu, istismardan, nefret söyleminden ve şovenizmden değil, ortak akıldan, barış dilinden ve geleceğe birlikte bakma ülküsünden geçmektedir. Bu olay bağlamında bunu en iyi başaracak olanlar da, Türkler ve Ermenilerdir. Bu bağlamda Ermenistan’a, konuyla ilgili tüm arşivlerini bağımsız araştırmacılara açması ve siyasetten eğitime, kültürden ekonomiye ikili ilişkilerin dostane bir şekilde yoğunlaştırılması yönünde çağrıda bulunuyoruz.

Gizli ve saklı hiçbir şeyin kalmaması ve ikili ilişkilerin nefret söyleminden sıyrılıp normalleşmesi en büyük temennimizdir. Bazı avrupa devletlerinin sözde ermeni soykırımı iddialarının inkar edilmesinin suç teşkil etmesi kararını AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) 17.12.2013 tarihinde geçersiz ilan etmiştir.

Dünya devletlerine, 1915 konusunu istismar etmekten vazgeçmeleri, bu konuyu politik bir araç olarak kullanma vicdansızlığını reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz. Hayatını kaybetmiş insanların üzerinden siyaset üretmek, Türk ve Ermeni kayıpların hatıralarına saygısızlıktır.

Hamburg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği (HADD) olarak, 1915 yılı ve sonrasında meydana gelen tüm Türk ve Ermeni kayıplarını anıyor, konunun istismar edilmesinin tehlikeli boyutları olduğunu görüyor, Türk ve Ermeni halklarına ve siyasetçilerine ortak akıl çağrısında bulunuyoruz.

 


 

AUFRUF ZUM KRITISCHEN DIALOG

1914-1918 sind in Kleinasien und Europa durch die Folgen des ersten Weltkrieges millionen von Menschen gestorben. Türken und Armeniern, die jahrhundertlang friedlich zusammen gelebt hatten, wurden Opfer dieser kriegerischen Auseinandersetzung.

Wir teilen und respektieren den Schmerz, den jeder Mensch angesichts der unschuldigen Opfer jedweder Seite empfinden muss. Der Respekt vor den Opfern gebietet uns, für die weitestgehende Aufklärung der damaligen Vorgänge einzutreten.

Der Beschluss einiger europäischer Länder, dass die Leugnung des Völkermordes an die Armenier eine Strafe darstellt, wurde am 17.12.2013 durch den Europäischen Gerichtshof in Schweiz zu Recht aufgehoben. Uns liegen zahlreiche armenische, amerikanische und britische Dokumente vor, die die einseitige Darstellung der Ereignisse widerlegen.

Strittig ist nicht die Frage, ob Menschen umgekommen sind, sondern der Verlauf und damit die Bewertung der Ereignisse, die zum Tod von hunderttausenden unschuldigen Menschen geführt haben.

Lassen Sie uns diese Ereignisse in einem öffentlichen Dialog erörtern, bei denen ausschließlich nachprüfbare Argumente, bzw. Dokumente gelten dürfen.  Eine nüchterne und kritische Auseinandersetzung ist die beste Methode, um zu einem besseren Miteinander und zu einer Versöhnung beizutragen.

Unter einer kritischen Auseinandersetzung verstehen wir eine  Erörterung, bei der ausnahmslos alle Meinungen, Positionen und Argumente ohne Ansehen der Personen auf dem Prüfstand gestellt werden. Und zwar auf einem Prüfstand, wo nur diejenigen Aussagen bestehen können, die auf nachprüfbare Dokumente beruhen.

Wir sprechen von einem Dialog, weil wir eine kritische Auseinandersetzung anstreben, die von Türken, Armeniern, Deutschen und allen anderen interessierten Menschen gemeinsam geführt wird. Schließlich sind wir nicht nur Deutsche, Türken, Armenier, sondern vor allem Menschen und die Frage, um die es geht, ist einer der dunkelsten Kapitel der türkisch.- armenischen Geschichte.

Das gemeinsame Ziel sollte sein, die Versöhnung und das friedliche Zusammenleben der Völker zu erreichen. Gibt es dazu einen besseren Weg, als kritische Aufklärung im Dialog.


HADD YENI YÖNETIM KURULU 

HADD Başkanlığı için mevcut başkan Coşkun Coştur seçildi. Celal Cengiz ve Zeynep Arslan başkan yardımcısı oldu.

Yeni Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ünsal Wittmack, Atilla Arkuç, Fatma Tuştaş, Yurdal Arslan, Serdar Temur, Emrah Aslan

Yedek üyeler: Özlem Eryüksel, Recep Kaprol, Cem Mirzali
Denetleme Kurulu: Azmi Çelik, Serkan Biçen, Turgay Yalçınkaya, Erkan Şahin.

yoenetim


10 Kasim

Degerli Üyelerimiz,

Degerli ATATÜRK Dostlari,

Sizleri bu pazar Saat 12:00 TGH Altonada yapacagimiz Atatürkü anma etkinligini bekliyoruz

HADD Yönetim Kurulu


Değerli HADD üyeleri, değerli HADD dostları, önümüzdeki iki etkinlikliğe sizleri davet ediyoruz.

Cumhuriyet Etkinlikleri

Kendimizi “Cumhuriyet Gönüllüleri” olarak adlandıran bizler Cumhuriyetimizin 90. Yılını hak ettiği biçimde daha coşkulu kutlamak adına bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gerçekleştireceğimiz dört etkinlik ile sesimize ses katmak, yurdumuza yanınızdayız vurgusunu yapmak niyetindeyiz.

Her sene geleneksel olarak çeşitli etkinliklerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı, Hamburg ve çevresinde bu yıl ilk defa yirmi dört örgüt, dernek ve inisiyatiflerin katılımıyla birlik ve beraberlik içerisinde kutlanacaktır.

Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin topyekûn yargıda, hukukta, ekonomide ve toplumsal tüm alanlarda, çağdaş, uygar yaşam, evrensel tüm değerlerin saldırıya maruz kaldığı bir dönemde Cumhuriyetimizin 90. Yıldönümünü kutlayacağız. Ulusal bayramları kutlamak bir yurttaşlık görevi olmasına rağmen bu tür bayramları kutlamak artık ülkemizde suç unsuru olarak görülmektedir. İşte bizler böyle bir süreçte Cumhuriyetimizin 90. Yıldönümünü kutlayacağız.

İçinde bulunduğumuz siyasi konjonktürü temel aldığımızda birlik olmanın yurda sahip çıkmanın zamanı gelmişte geçmektedir. Bu bağlamda Cumhuriyete gönül vermiş, ilkesi Cumhuriyetten yana olan bizler hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine, sosyal, laik ve çağdaş demokrasiye, kadın - erkek eşitliğine ve nihayet eksiksiz demokrasiye inanmaktayız. Bize Cumhuriyeti emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk`ün devrim ve ilkelerini ilke edinmiş Sivil Toplum Kuruluşları olarak bizler, zor bir süreçten geçmekte olduğumuz şu günlerde dünden daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde güçlenebileceğimize inanmaktayız.

Bu anlayış ile 24 Sivil Toplum Kuruluşunun birleştiği bu yolda Cumhuriyetimizi ona yakışır bir şekilde 4 günlük bir program ile kutlamaya karar verdik.

Etkinliklerimiz sırasıyla:

26 Ekim 2013, Fener Alayı

27 Ekim 2013, Cumhuriyet Kupası

1 Kasım 2013, Utku Erişik ile “Ufkun Ötesindeki Umutlar” adlı tiyatro oyunu

2 Kasım 2013, Cumhuriyet Şöleni

 

Kurumsal Katılım Sağlayan Kuruluşlar:

Altona Anneler İnsiyatifi
Bergedorf Yaşlılar ve Emekliler Derneği
CHP Hamburg ve Schleswig Holstein Birliği
Demokrat Çorumlular Platformu-Hamburg
Hamburg Alevi Toplumu- Haak-Bir
Hamburg Beşiktaşlılar Birliği
Hamburg Düşün İnsanları Grubu
Hamburg El Ele Engelliler  Derneği
Hamburg Fenerbahçeliler Derneği
Hamburg Galatasaraylılar Derneği
Hamburg Tokatlılar Derneği
Hamburg Türk Kadınları Kültür Derneği
Hamburg Türk Toplumu
Hamburg Türk Toplumu Gençlik Kolu
Hamburg Türk Veliler Birliği
Hamburg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği
Liman
Lübeck Alevi Toplumu
Norderstedt Türk - Alman Dostluk ve Kültür Derneği
Schleswig-Holstein Türk Toplumu
Türgem
Türk Alman Çocuk Yuvası
Türkiye Gençlik Birliği-Hamburg
Winsen Alevi Kültür Derneği

cc

Türkiye - Suriye Kardeşlik Paneli

Türkiyenin dış politikasi „Yurta sulh Cihanda Sulh“ üzerine kurulmuştur.  Türkiyenin Suriye ile bir Savaşta hic bir çikari yoktur. Suriye bölünmemelidir!!!! Suriyenin bölünmesi demek; Büyük Kürdistan Projesinin bir ayağının daha başarılmas ve Ortadoguda daha fazla kardeş kanı akması demektir.

22 şubat 2013 Cuma günü
Saat:19:00
TGH Bilstedt, Möllner Landstrasse 2-4
22111 Hamburg

 Konuşmacılar
  • Refik Eryılmaz, CHP Hatay Milletvekili
  • Türker Ertürk, Emekli Tuğamiral
  • Beyhan Yıldırım, TGB Almanya Başkanı


Hocali Katliamının 21. Anma toplantisi

Azerbaycan Topraklarının Ermenistan tarafından işgali  sürüyor, Buna karşın 1915 olayları israrla gündeme taşınıyor!
24 Şubat 2013 Pazar günü
Saat 14:00
TGH Hamburg, Hospitalstr. 111
 22767 Hamburg  

Konuşmacılar:
  • Aciliş konuşması, ADD Başkanı Coşkun Coştur
  • Kısa bir film
  • Dr. Ganira Pashayeva, Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili
  • Rovşhan Rzayev, Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili
  • Prf. Dr. Hakki Keskin.


                    

HADD BASIN ACIKLAMASI

HAMBURG 08.12.2012

PATRIOT FÜZELERININ SURIYE SINIRINA YERLESTIRILMESI , SAVAS HAZIRLIKLARININ HIZLANMASI ANLAMINA GELMEKTEDIR. TÜRKIYE”NIN SURIYE ILE BIR SAVASTA HIC BIR CIKARI YOKTUR. SURIYE BÖLÜNMEMELIDIR:

SURIYE”NIN BÖLÜNMESI DEMEK; BÜYÜK KÜRDISTAN PROJESININ BIR AYAGININ DAHA BASARILMASI VE ORTA DOGUDA DAHA FAZLA KARDES KANI AKITILMASI DEMEKTIR.

TÜRKKIYE“NIN DIS POLTIKASI YURTTA SULH, CIHANDA SULH ÜZERINE KURULMUSTUR. BU YENI DURUM BIR EKSEN KAYMASIDIR.

MEVCUDIYETINI, VARLIGINI DIS FAKTÖRLERE BAGLAYAN AKP HÜKÜMETI, BU DIS POLITIKASINDAN DERHAL VAZGECMELIDIR.

DAIMA DEMOKRASI GETIRECEGIZ DIYEREK YAPILAN BU TÜM OPERASYONLAR,ORTA DOGUDA KAN VE GÖZYASLARINDAN BASKA BIR SEY GETIRMEMISTIR.

IRAK „TA BIR MILYONDAN FAZLA INSAN ÖLMÜSTÜR, ÜLKE ISE PARCALANMISTIR. AFGANISTAN“DA ISE DURUM DAHADA VAHIMDIR.

LIBYA „DA NATO OPERASYONU ILE YAPILAN MÜDAHALE LIBYA“YA DEMOKRASI YERINE ÜLKEYI KAOSA SÜRÜKLEMIS, PETROL YATAKLARINI ISE AMERIKA,FRANSA, ITALYA GIBI ÜLKELERIN GÜDÜMÜNE SOKMUSTUR.

DEMOKRASI KAVRAMI; DIKTATÖRLERE KARSI CIKMAK MASKESI ALTINDA YAPILAN OPARESYONLAR, EMPRYALIST ÜLKELER TARAFINDAN ORTAYA SÜRÜLEN EN BÜYÜK BIR YALANDIR.

Alman kamoyundan beklentimiz; bu füze rampalarinin yerlestirilmesine kendi parlementolarinda karsi cikmalari ve halklarin kardesliginden yana tavir koymalaridir.

SAVAS DEGIL DIALOG LA CÖZÜM ARANMALIDIR!

HADD ADINA

Coskun Costur
MUSTAFA BALBAY´A ACIK MEKTUP

HAMBURG, 24 EKIM 2012

Sevgili Mustafa,

Ülkemizin içinden geçtiği olağanüstü şartların Hamburg ve  Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği(HADD) olarak farkındayız. Küresel güçlerin ülkemizde dikensiz gül bahçesi yaratmak için uygulamakta oldukları siyasi stratejilerin  bilincindeyiz.

Bugün Silivri Toplama Kampında bulunan sizlerin düzmece belge ve gizli tanıklarla neden tutuklu ve  tecrite maruz kaldığınızı gayet iyi biliyoruz.  Silivri`de tutuklu bulunan sadece sizler değil Türkiye Halkının özgür iradesidir. Bize verilmek istenen mesaj;´´ Bakın fazla ileri giderseniz gönderileceginiz yer bellidir´´ Atatürkçü, devrimci yazarları, aydınları, generalleri, milletvekillerini, siyasi parti başkanlarını ve seçilmiş belediye başkanlarını tutuklanarak bizlere  göz dağı verilmektedir. 21. yy. Türkiye´sinde  açık faşizm uygulanmaktadır.

Dünya´da ilk kez kendi ordusuna operasyon yapan bir hükümetle karşı karşıyayız.AKP iktidarı sürekli ülkeyi germekte, bölmekte, tüm kurum ve kuruluşları kuşatma altına almakta veya almaya çalışmaktadır. Medyamız içler acısı durumdadır. Ya diz çöktürülmüş ya da satın aldıkları kalemlerle yeniden dizayn edilmektedir.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemizde aydın, yurtsever,devrimci, Atatürkçü,  tam bağımsız Türkiye için mücadele eden insanlar her alanda seslerini yükseltmektedirler.19 Mayıs´ta, 30 Ağustos´da, 29 Ekim´de, 23 Nisan´ da tüm resmi bayramlarda, savaş karşıtı barış yürüyüşlerinde ve salon toplantılarında ülkemizdeki bu kötü gidişe dur demek için mücadele veren yüz binler alanlara dökülmektedir.

Sevgili Mustafa; Müsterih olun bizler hep yanınızdayız, Silivri´deki onurlu duruşunuzu tüm ülkede , sosyal medya da, diğer dik duran basın yayın organları aracılığıyla ile paylaşmaktayız. Şunun bilincindeyiz hiç bir zulüm, hukuksuzluk sonsuza dek değildir.

Bu dünya Sultan Süleyman´a bile kalmadı!

Tarih sizlere bu zulmü yaşatanları lanetle anacaktır. Sizler onurlu duruşunuzla daha şimdiden ülkemizde yurtsever, ilerici, devrimci insanların kalbinde taht kurdunuz.

Mektubuma burda son verirken Hamburg ADD li arkadaşlar olarak;  Size,  Silivri´deki arkadaşlarınıza  kucak dolu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Aydınlık güzel özgür günlerde buluşmak ümidiyle…

Sevgi ve saygılarımla

Coşkun COŞTUR

HADD Başkanı