ADD Hamburg


 


Hamburg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği

Verein zur Förderung des Gedankenguts von Atatürk in Hamburg und Umgebung e.V.

 


Değerli Üyelerimiz,

Değerli Dostlar,

Sevgili Çocuklar;

 

Bugün 23 Nisan 2020.

Bundan tam 100 sene önce bugün Türk Milletinin iradesini temsil eden birinci Büyük Millet Meclisi

hem emperyalizme, hem de onun işbirlikçisi İstanbul Saray Hükümeti'ne rağmen Ankara’da açıldı.

 

Bundan tam 100 sene önce bugün, Türk Milletini sürü, kendisini o sürünün çobanı olarak gören, yurdunu işgal eden düşmanlarla işbirliği yapan, İstanbul’u işgal eden donanmaya hoş geldiniz heyeti yollayan, sonunda sömürgeci ve işgalci İngilizlerin gemisiyle kaçan Osmanlı Padişahı Vahdettin’in tek adamlığına son verildi.

 

23 Nisan 1920 Türk Milletinin, hakimiyetini kayıtsız ve şartsız olarak (yani kısıtlamasız ve koşulsuz olarak)

sonsuza dek kendi eline aldığını bütün dünyaya ilan ettiği tarihtir.

 

Türk Milleti, bağımsızlık savaşını ‘bir Meclis iradesiyle’ veren dünyada ilk ulustur.

 

Meclisin Kurucusu, Başkanı ve çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve bu Kutsal Savaşın Meclisi, 23 Nisan’ı ileride geleceğini teslim edeceği çocuklarımıza armağan etmiştir.

 

Çünkü Türk Milleti; uygar dünya ile uyumlu, içi yurt sevgisiyle dolu, aklı hür, vicdanı hür, aklın ve bilimin ışığında yetkin bireyler olarak yetişecek olan, araştıran, sorgulayan, sorumluluk alacak olan çocuklarına güvenir. Onlar Türk Milletinin ışığıdır, göz bebeğidir, geleceğinin yöneticileridir.

 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, 23 Nisan’ın 100’üncü Yılı Kutlu Olsun.

 

Hamburg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği adına

Başkan Mehmet Serdar Temur

BASIN AÇIKLAMALARI 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
21 Nisan 2020

https://add.org.tr/yuce-turk-milleti/


YÜCE TÜRK MİLLETİ!
Ulusal egemenliğimizin ilanının 100. yılını kutlarken; ülke ve dünya olarak oldukça zorlu bir süreçten
geçtiğimizin altını bir kez daha çizmek istiyoruz…
Milletimizin ve insanlığın yaşadığı sıkıntıların nedeni bellidir: insanı öncelemeyen; hak, hukuk ve adalet gibi
değerlerin içini boşaltan; doğayı bencilce yok eden, sömürgeci zihniyetler ve işbirlikçi yönetimler milletimiz
için de insanlık için de temel sorundur.
Sorun; emperyalist sömürücü sistem ve acımasız kapitalizmdir. Bunların içimizdeki uzantılarıdır. Çözüm;
ulusal egemenliğin yeniden şahlanmasındadır… “Halkçı”, “devletçi”, “milliyetçi”, “cumhuriyetçi”, “devrimci”,
“laik” ve “tam bağımsızlıkçı”; “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” diyen ATATÜRK DEVRİMİ yani
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE’dir.
Atatürk Devrimi; Milli Kurtuluş Savaşı’nın amacını teşkil eden milli egemenlik esası üzerine inşa edilmiştir.
Böylece milli bir devlet yapısı, yani, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Atatürk Devrimi; emperyalizmi,
sömürgeci uluslararası güç odaklarını dünya tarihinde ilk kez yenilgiye uğratarak; tüm mazlum milletlere de
ilham kaynağı olmuştur. 


YÜCE TÜRK MİLLETİ!
Ulusal egemenliğin çatısı, TBMM’dir. 23 Nisan 1920’de Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından kurulan
TBMM, dünya siyasi tarihinde “Gazilik” unvanına sahip tek parlamentodur. Milli karargahtır… Milletimizin
varlık nedenidir. Bugünkü asıl mesele ise; TBMM’nin bu tarihi çizgisinden uzaklaştırılmış olmasıdır.
Gazi TBMM tarihinde; emperyalizmi yenmiştir… Sömürgecilerin tüm planlarını bozmuştur… Türkiye
Cumhuriyeti’ni kurmuştur... Yasalar yapmıştır... Hükümetler oluşturmuştur... Her bir cumhuriyet hükümetini
denetlemiştir... Hükümetleri değiştirmiştir... 
Gazi TBMM; milli iradenin göz bebeği, rotası ve ışığıdır. 100. yılında, bugün; TBMM, işlevsizleştirilmiştir.
Denetim başta olmak üzere birçok yetkisi elinden alınmıştır. Dönüştürülen ve değiştirilen yönetim sistemiyle
birlikte Gazi TBMM adeta dışlanmıştır.


YÜCE TÜRK MİLLETİ!
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün eşsiz liderliğinde, 19 Mayıs 1919’da çıkılan yol milli egemenlik yoludur…
23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışı; milli egemenliğin vazgeçilmezliğidir. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizin
ilanı ise milli egemenliğin devlet sistemine hakimiyetidir. Bu tarihler; milli varlığımız açısından yaşamsal
önemdedir. TBMM’nin açılışının 100. yılında ne yazık ki ulusal tarihimiz bilinçli bir şekilde
itibarsızlaştırılmaktadır. Bu tehlikeli bir oyundur…


YÜCE TÜRK MİLLETİ!
Atatürk Devrimi, yüzyılların birikimi ve yüzyılların öngörüsüdür… Yüzyılların öngörüsünde:
• Kul yerine yurttaş; ümmet yerine millet vardır.
• Hurafe ve hilafet yerine; bilim ve akılcılık vardır.
• Cumhuriyet, demokrasi, milli egemenlik ve laiklik vardır.
• Aile, soy, hanedan, kişi ve sınıf yönetiminin yerine çok partili parlamenter sistem ve özgürlükler vardır.
Hukukun üstünlüğü ve tarafsız yargı vardır.
• Düyun–u Umumiye ve ekonomik bağımlılık yerine; planlı üretime dayalı kamucu ekonomi anlayışı vardır.
• Devlet sosyaldir.
• Onurlu dış politika, bütünleştirici ve üniter iç siyaset anlayışı vardır.
• İnsan hakları, kadın ve erkek eşitliği vardır.
• Milli, karma ve çağdaş eğitim sistemi vardır.


YÜCE TÜRK MİLLETİ!
Ulusal egemenliğimizin 100. yılında; emperyalizmi ve işbirlikçilerinin oyunlarını yeniden bozmak zorundayız.
Sorun da çözüm de bellidir… Çözüm; Atatürkçü Düşünce’nin tam anlamıyla uygulanmasıdır. Buna göre: 
• 100 yıllık Gazi TBMM’nin yetkileri derhal iade edilmelidir.
• Tartışmalı ve hukuk dışı 16 Nisan 2017 referandumunun öncesine dönülmelidir.

• Demokratik parlamenter sistem acilen yeniden inşa edilmelidir.
• Yaratılan algı operasyonlarıyla; demokrasinin doğal bir sonucu olduğu halde kötülenen, “koalisyonlar”
yerini “ittifaklara” bırakmıştır. Bu açık bir aldatmadır. Demokratik parlamenter sistem, ulus egemenliğinin en
geniş haliyle temsilini sağlamaktadır.
• Demokrasiye aykırılığı, yetersizliği ve işlevsizliği çok net anlaşılan bugünkü sistem hemen değiştirilmelidir.
• Hukukun üstünlüğüne dayalı tarafsız ve bağımsız yargı sistemine acilen ihtiyaç duyulduğu kesindir.
• Basın özgürlüğü başta olmak üzere; bireysel hak ve özgürlükler yeniden güvence altına alınmalıdır. 
• Tarikat – cemaat – siyaset – ticaret döngüsü; 100. yılında milli egemenliğimize yönelik en ciddi tehdittir. 15
Temmuz FETÖ askeri kalkışmasından ders alınarak; devlet, tarikat ve cemaatlerden temizlenmelidir.
• Büyük Atatürk’ün kişilikli dış politikasına dönüş bir zorunluluktur. Orta Doğu bataklığından çıkışın ve milli
devlet olarak yaşamımızı sürdürmemizin başkaca bir seçeneği yoktur.
• Gelir dağılımındaki adaletsizlik derhal giderilmelidir. Bu adaletsizlik, iç barışımızı bozucu niteliktedir.
Emek – sermaye çatışmasındaki konumumuz nettir. Emekçi kesime hakkı verilmelidir. Emek en yüce
değerdir.
• 100 yıl öncesinde bırakılan soy, hanedan, aile ve kişi yönetim anlayışına, saltanata ve hilafete özlem
duyanlara asla geçit vermeyeceğiz.
• Ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu sorunların çözümüne odaklanmak üzere; Atatürk
Devrimini ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerini benimsemiş; demokratik parlamenter sistemin inşasını
sağlayacak bir TBMM Hükümeti’nin kurulmasını gerekli görüyoruz. Tüm siyasi partileri ve ilgili kurumları bu
konuda çaba harcamaya çağırıyoruz…


YÜCE TÜRK MİLLETİ!
Ulusal egemenliğimizin 100. yılı kutlu olsun. Yaşadığımız tüm sıkıntılardan daha da güçlenerek çıkacağımıza
olan inancımız tamdır.


Yaşasın Ulusal Egemenlik… Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti…


ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU


Değerli Üyemiz,

 

Bazı hukuki ve teknik sorunlar nedeniyle 2019 yılı ADD Hamburg üyelik aidatını hesabınızdan çekememiştik.

 

Lütfen, 2019 yılı üyelik aidatınızı 30 Nisan 2020 tarihine kadar aşağıda vermiş olduğumuz IBAN’a transfer etmenizi (“Überweisung“ yapmanızı) rica ediyoruz.

 

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Hamburg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği

 


2019 Aidatını Ödeyeceğiniz Banka Hesap Bilgilerimiz :


Verein zur Förderung des Gedankenguts von Atatürk in Hamburg und Umgebung e.V.


Haspa, IBAN: DE10 2005 0550 1500 6824 87


Tek Kişi   : 50 €                    Aile   : 75 €                           Öğrenci   : 10 €

 
 
 
 


Hamburg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği


Yönetim Kurulu :

 

Başkan : 

M.Serdar Temur

 

Başkan Yardımcıları :

Mehtap Kaplan-Gökçe

Namık Yener

 

Sayman : 

Şuayip Karakuş

 

Yönetim Kurulu Üyeleri : 

Hafize Avşar

Ahmet Birinci

Hatice Birinci

Murat Comart

Ufuk Güngör

Recep Kaprol

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri :

Abdi Daglum

Haşmet Düzgüner

Fatma Keskin

 

Denetleme Kurulu :


Denetleme Kurulu Üyeleri :

Atilla Arkuç

Celal Cengiz

Coşkun Coştur

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri :

Durak Demir

Himmet Keklikci


İletişim Bilgileri :


Hamburg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD Hamburg)

Hospitalstrasse 111, Haus 7    

22767 Hamburg


E-posta: infoaddhh@gmail.com


Banka Bilgileri :

Verein zur Förderung des Gedankenguts von Atatürk in Hamburg und Umgebung e.V.

Hamburger Sparkasse, IBAN: DE10 2005 0550 1500 6824 87 

Copyright ©      Alle      Rechte      vorbehalten